Výbor DHZ

Predseda                                           Ing. Ján Ceľuch,

Veliteľ DHZ                                        Róbert Foľta,

Preventivar                                       Ing. Matúš Hankovský,

Pokladník                                           Ing. Jozef Hankovský,

Strojník                                               Ing. Peter Hankovský,

Referent mládeže                          Radomír Tipul,

Tajomník                                            Ing. Patrik Chovanec,

Člen výboru                                      Marcel Javorský,

Členka výboru                                  Bc. Anna Hankovská,

Revízor DHZ                                      Milan Foľta ml.,