Roky 1990 – 1992

Zmena výboru už pod novým názvom Dobrovoľný hasičský zbor od roku 1991:

                    1.) Predseda         Ľubomír Pangrác č. d. 30

                    2.) Veliteľ            Vladimír Pangrác č. d. 12

                    3.) Preventívar      Ján Tipul č. d. 82

                    4.) Strojník           Jozef Tipul č. d. 8

     V roku 1991 došlo k zmene  zabezpečovania a názvu, a to na Dobrovoľný hasičský zbor vo Sveržove. (DHZ).

     Riaditeľom je obecné zastupiteľstvo a starosta, ktorí určujú  jeho organizáciu s prihliadnutím na potrebu zabezpečovanie požiarnej ochrany v obci. Vymedzuje objem finančných prostriedkov na jeho činnosť.

     Na čele Dobrovoľného hasičského zboru je veliteľ, zabezpečuje plány hasenia, technické zásahy pri ochrane života a zdravia občanov a podieľa sa na plnení úloh CO (civilnej ochrany).

      Požiarna ochrana v obci si plnila základné povinnosti dané okresným výborom PO  a  Obecným úradom vo Sveržove.

     V roku 1990 okresný výbor Z P O v Bardejove udelil sveržovským dorastencom diplom za 1. miesto na okrskovej súťaží v Gaboltove, dňa 20.5.1990.

     20. 5. 1990 družstvo mužov  dostalo diplom za 1. miesto v okrskovej súťaži.