Roky 1958 – 1967

V roku 1958 na výročnej schôdzi došlo k zmene výboru, starí členovia sa vzdali funkcií, boli zvolení noví. Za rok 1962 – 1964 boli do výboru doplnení Karol Kutašovič nar. 1912       – preventívak a Radvanský Jozef ako ref. prevencie.

Predsedom sa stal Ján Pangrác č. 6

Veliteľ- Emil Benka č. 60

Tajomník- Adam Tipul č. 22

Revízor- Adam Knap č. 42

Revízor- Adam Grešák č. 46

Strojník- Jozef Pangrác č. 5

     Úlohou nového výboru bola  údržba a zazimovanie striekačky, celková údržba techniky, vykonávanie preventívnych prehliadok a príprava vodného zdroja na potoku, riadne platenie členských príspevkov, príprava a nácvik družstva na okrskové cvičenia, brigády pri výstavbe požiarnej zbrojnice ( celkový počet 41).

     V roku 1962 došlo k zmene vo výbore a k doplneniu nových členov:

Tajomník- Ján Knap č.1

Ref. organiz.- Ján Beňa č. 13

Preventívar- Jozef Knap č. 43

Ref. mládeže- Jozef Ceľuch č. 45

Pokladník- Andrej Maťaš č. 47

Revízor- Jozef Ceľuch č. 7

Mater. technik- Adam Pangrác č. 22

Celková činnosť za obdobie  spomínaných rokov bola dobrá, zaslúžila sa o to aj nová moderná striekačka, lepší záujem členov o výcvik, najmä u mládeže. Bolo to už iné, ako u ručne ťahanej striekačky.

V roku 1960 – 1965 bolo odmenených 12 členov. ,, Vzorný požiarnik III. Stupňa “.

1./ Ján Pngrác č. 6- narodený 1923

2./ Jozef Tipul č. 23-narodený 1925

3./ Jozef Foľta č. 9-narodený 1927

4./ Ján Knap č. 1-narodený 1921

5./ Emil Benka č. 50-narodený 1933

6./ Jozef Pangrác č. 5-narodený 1934

7./ Jozef Ceľuch č. 43-narodený 1932

8./ Rufolf Hoffej č. 41-narodený 1937

9./ Jozef Knap č. 42-narodený 1937

10./Anton Knap č. 41-narodený1934

11./Martin Zamborský č. 48-narodený 1942

12./Imrich Radvanský č. 39-narodený 1940

Menovaným členom udelil  odznaky Okresný výbor požiarnej ochrany v Bardejove- kraj Východoslovenský.

Požiare, na ktorých sa zúčastnili sveržovskí požiarnici

Požiar v Kružľove

Dňa 3. 7.1958 o 14.00 hod. vznikol požiar v obci Kružľov smerom na Krivé, Bogliarku, po ľavej strane, kde zhorelo 10 obytných domov a hospodárskych budov.. Škoda asi za 500 tisíc Kčs.

      Dňa 6.6.1965 okr. výbor PO v Bardejove  udelil  sveržovskému požiarnemu družstvu za 4.miesto na okrskovom kole v Bardejove Pochvalné uznanie.

Požiar v Kurove

Dňa 26.8.1961 o 17.30 hod. vznikol požiar v obci Kurov, kde popolom poľahlo 5 obytných domov a tiež aj hospodárske budovy, keďže boli súčasťou obytných domov. Vzniknutá škoda 300 000 Kčs. Na pomoc prišli aj požiarnici zo Sveržova a striekačka DS16, strojník Pangrác Jozef  č. 5. Voda mala byť dodávaná z Tople, až na koniec prišli cisterny z Prešova.

Požiar v Krivom

            Dňa 29.augusta 1961 o 1500 hod., čiže o 2 dni neskôr ako v Kurove, aj v obci Krivé vznikol požiar, ktorý sa rozšíril a zhorelo celkove 10 obytných domov a tiež aj hospodárske budovy. Celková škoda bola 398 tisíc Kčs. Aj tu pomáhal dobrovoľný požiarny zbor zo Sveržova, už s motorovou striekačkou DS-16. Strojník Jozef Pangrác č. 5, pomocník Rudolf Hoffej, Juraj Knap, Ján Gaľan a ďalší. Bolo napojených na seba 8 striekačiek, keďže vodný zdroj bol potok v Kružlove, 1600 m od požiaru. Naša striekačka bola napojená ako štvrtá od vodného zdroja.

Požiar v Kružlove (píla)

            Dňa 11.5.1964 o 1845 vznietením vznikol oheň v cyklóne (sklad piloviny). Škoda  bola 200 tisíc Kčs.

            Pozvaná telefonátom na  rýchlu pomoc bola aj obec Sveržov, kde po vyhlásení požiarneho poplachu  išiel DPZ na pomoc. Sveržovska striekačka DS-16 bola v pohotovosti až do rána.. Pri požiari pomáhali zo Sveržova strojník Jozef Pangrác č. 5, Adam Pangrác 22, pomocníci Adam Hiščár, Adam Knap, Juraj Knap, Ján Chovanec, Jozef Zuščin, Jozef Ceľuch, Juraj Nimas a ďalší.

Požiar vo Sveržove na JRD

            V roku 1961 zhorel na JRD stoh slamy. Spôsobená škoda 20.000,- Kčs. Požiar uhasili pracovníci JRD a tiež aj tunajší požiarnici, ktorí boli doma, nakoľko požiar vznikol cez deň.

Požiar vo Sveržove

             V roku 1968 v mesiaci júl, asi o 1300 zhorel dom u Jána Biatha č. 1, dom už bol málo obývaný. Požiar vznikol od výfukového potrubia bagra. Zhorela stodola, šopa a strecha obytného domu. Pri hasení pomáhali občania a požiarnici miestneho zboru, korí boli doma.

            Dňa 25.10.1969 na JRD Sveržov (jednotné roľnícke družstvo) horela kôlňa.